Er zijn verschillende redenen wanneer er meer licenties worden gebruikt dan dat deze daadwerkelijk worden gebruikt of worden voorspeld:

Scenario 1
Je hebt eigenlijk geen licenties meer. Bijvoorbeeld: u heeft een licentie voor 100 apparaten, allemaal actief en gebruikt, en de Agent is op alle apparaten geïnstalleerd.

Scenario 2
U herinstalleert/re-imaged de apparaten geregeld en oude apparaten worden niet gewist van licenties.

Wat doe ik daarna?

Scenario 1
Neem in dit geval contact met ons op om uw aantal licenties uit te breiden.
De manager zal u hierover informeren tussen 80 en 100% van de gebruikte licenties.

Scenario 2
U kunt ongebruikte of oude apparaten wissen vanuit de Manager-console:
Als de agentsectie in manager niet wordt uitgebreid, dubbelklikt u om deze uit te vouwen.

verifycomputers.png

Klik met de rechtermuisknop op Rapportdirectory en klik op Computers verifiëren. De Manager controleert nu tegen Active Directory en verifieert of de apparaten bestaan.

lostcomputersfound.png

Als er apparaten zijn gevonden in de share Delen die niet in Active Directory staan, krijgt u het bovenstaande dialoogvenster. Klik op Ja om ze te verwijderen van de share Delen en vervolgens de licenties te wissen.

verify2.png

In het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven of alle apparaten in de rapportshare ook in Active Directory worden gevonden.