Tijdens het installeren van de Manager wordt na het opgeven van de shares en het zetten van de timer settings een foutmelding getoond.

manager_onherstelbarefout

In de eventviewer is het volgende terug te vinden:

“Product: Easy Software Deployment Manager 6 — Error 1720. There is a problem with this Windows Installer package. A script required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Custom action MoveILDFile script error -2146828218, Runtimefout Microsoft VBScript: Toegang geweigerd Line 1, Column 268”

Wanneer de permissies op de shares niet goed zijn gezet zal de installatie falen. Loop daarom de permissies na zoals opgegeven in de gebruikersgids.