Voordat u een installatie-item verwijdert, moet u ervoor zorgen dat dit installatie-item niet wordt gebruikt en verwijderd van alle computers waarop de agent draait. Zorg er ook voor dat dit installatie-item niet nodig is voor toekomstig gebruik. Het verwijderen van een installatie-item kan worden gestart door het installatie-item te vervallen en de optie voor het ongedaan maken van de installatie te activeren.
Voordat u een installatie-item uit de installatielijst verwijdert, is het raadzaam om eerst dit installatie-item te exporteren en er een back-up van te maken.