Foutcodes van Windows Installer zijn de afsluitcodes voor MsiExec.exe.
Bij het uitvoeren van een opdracht op afstand zal de Easy Software Deployment Manager wachten en de exitcode voor elke opdracht weergeven. Net als de Easy Software Deployment Manager wacht de Easy Software Deployment Agent ook op de exitcode voor elke opdracht. Alle afritcodes worden geregistreerd voor het oplossen van problemen. Let erop dat standaard alleen de exit-codes 0,1641, 3010 en 3011 voor de Easy Software Deployment Agent in het logboek worden vastgelegd en dat alle andere exit-codes als mislukt worden geregistreerd. U kunt het succes wijzigen en de exit-codes indien nodig opnieuw opstarten door de installatielijst te openen met behulp van Kladblok of een andere editor en te zoeken naar de eigenschappen ‘ExitCodesSuccess’ en ‘ExitCodesReboot’.

Kijk ook even op the Microsoft Windows Dev Center website voor de bekende Windows Installer Error Codes.