Privacy Verklaring | Provolve IT B.V.

Verwerkt tijdens het vermarkten van zijn dienst www.easysoftwaredeployment.nl privacy gevoelige of persoonlijke data.
Provolve IT B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens om.

Wij houden ons aan de vereisten van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat we:

 • duidelijk onze doelen omschrijven alvorens we persoonsgegevens verwerken, door middel van deze Privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard respecteren.

Provolve IT B.V. is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring zullen we nader toelichten welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden aan dat u dit aandachtig leest.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Door onze service te gebruiken, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoon nummer
 • Emailadres
 • IP adres

Promotie
Naast de advertenties op de website, kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten, via:

 • e-mail
 • social media
 • telefonisch

Contact formulier en nieuwsbrief
We hebben een nieuwsbrief om klanten en geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees wanneer u een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt. Uw gegevens die u verstrekt worden, zo lang als nodig is behouden naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, om uw probleem volledig te beantwoorden en correct af te handelen.

Locatie van data
Indien nodig kunnen we uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, wordt u gevraagd om vooraf toestemming te verlenen.
Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie / mappingsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. We raden u aan de toepasselijke privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Publicatie
We zullen uw persoonlijke data niet publiceren.

Gegevens verstrekken aan derden
Wij kunnen uw gegevens aan onze partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen buiten de EU zijn gevestigd. Ze maken echter gebruik van de Europese modelclausules. Daarom zal de service om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Onze website is voorzien van sociale media-knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze services om uw persoonlijke gegevens te verzamelen.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en om rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan niet toe dat Google informatie gebruikt die is verkregen door Analytics voor andere Google-services, en we anonimiseren de IP-adressen.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en een inlogtoken
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen u en onze website te coderen bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens
 • We houden loggen alle verzoeken om persoonlijke gegevens

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via koppelingen met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier zullen behandelen. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens
U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen.

Contact informatie
Provolve IT B.V.
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
info@provolve.nl
070-8200360

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 26-07-2017.